Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

OBSAH

- Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov zo dňa 27.09.2018.

- Fingované schôdze, podvod na vlastníkov bytov Mosnou.

- ZVB "ja" upozorňuje, vyhráža ale neiformuje.

- Fond vchodu áno/nie.

- Fondy zriadené správcom.

- Vlastníci domu s.č.94, Dca, boli pozvaný na koberček k ZVB.

- Prečo spravodaj domu 94 ?

- Tak sme začali 1978.

- Kontakt

- Smernica 2/2017    -    diktatúra správcu

- Vchodové dvere vchodu č.60

- Predstavensto OSBD-PB príznáva, že správca OSBD-PB porušuje zákon

- Žiadosť o čestné vyhlásenie

- Čo hovory zákon a koho zaujmi háji Predstavenstvo a Kontrolná komisia

- Ako zmeniť skutkový stav.  

- Práva a povinnosti, vlastníkov bytov v správe OSBD-PB, zákon č.182/1993 Z.z..

- FPÚaO domu č.94 za roky.

- Zápisnice zo schôdzi domu č.94.

- Práva a povinnosti členov Družstva OSBD-PB zákon č. 513/1991 Z.z..

- Písomné hlasovanie o súhlase s predloženou zmluvy o výkone správy, neplatnosť zmluvy o výkone správy medzi vlastníkmi bytov a správcom OSBD-PB.

- Predražená výmena pomerových meračov na dome č.94.

- Výmena presklenia schodišťa a pivničných okien.  Havarijný stav sokla.

- Tunelovanie FPÚaO domu č.94, ZVB a správcom OSBD-PB.

- Ako je to s upratovaním spoločných priestorov domu č.94. ZVB uzatvára zmluvy bez  súhlasu vlastníkov bytov.

- Názory vlastníkov domu č.94.

- Účelová smernica správcu OSBD-PB proti vlastníkom bytov v správe OSBD-PB, odsúhlasená , schválená a podpísaná ZVB domu č.94.